Overblijven op de Vossenburcht

Op onze school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. Dit wordt georganiseerd door de stichting SOOS. Deze stichting is in het leven geroepen om een kwalitatief goede opvang te realiseren en de kosten laag te houden voor het overblijven.

U kunt voor het overblijven kiezen uit twee vormen, structureel en incidenteel. Wanneer u structureel gebruik wilt maken van de opvang (voor één of meer dagen per week), dan vult u hiervoor een formulier in. Dit formulier kunt u op school opvragen. De kosten voor structureel overblijven zijn lager dan voor incidenteel overblijven.

Wilt u een enkele keer gebruik maken van het overblijven, dan kunt u hiervoor een strippenkaart kopen. Deze kost € 22,50 voor 10 keer. Voor meer informatie kunt u de coördinator bellen: Sandra Soyer 06-14762541

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina..