Ons onderwijs

De schoolloopbaan op de Vossenburcht begint voor de meeste leerlingen in groep 1. Voor de kinderen - en ouders - een spannende tijd. Wij streven er daarom naar om kleuters zeker twee jaar bij elkaar in dezelfde groep te houden. Zo hebben ze veel steun aan elkaar en leren ze van elkaar. Het is tevens ons streven om na de groepsvorming in groep 3 deze groep in dezelfde samenstelling te laten tot ze de Vossenburcht verlaten. 

Ontwikkeling

Bij kleuters staat spelend leren en ontwikkelen centraal. Er wordt gewerkt met thema's vanuit de methode Kleuterplein, waarbij we rekening houden met de seizoenen, feesten en hun eigen leefwereld. In de kleutergroepen werken en spelen we aan tafels, in themahoeken, op de mat, in de gang, op het speelplein en in het bewegingslokaal. De themahoeken en -tafels zijn ook in de overige jaargroepen in onze school terug te zien. 

Ontwikkeling observeren

Door onze leerlingen goed te observeren kunnen we precies de activiteiten en de lesstof aanbieden die hun eigen ontwikkeling stimuleert. De leerkrachten van de kleutergroepen leggen hun bevindingen vast in het observatiesysteem KIJK! Ook in hun latere schoolloopbaan volgen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen nauwlettend. Observaties, methodetoetsen en landelijke Cito-toetsen zijn hulpmiddelen om de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te volgen en het aanbod hierop af te stemmen. Ook door kind- en oudergesprekken volgen we de ontwikkeling op de voet.

Zelfstandig en samenwerken

In al onze groepen is er aandacht voor zelfstandig werken en samenwerken. Dit gebeurt in groep 1 t/m 3 met een planbord en in groep 4 t/m 8 met een weektaak. Om belangrijke leerstof nog eens te oefenen, krijgen de kinderen vanaf groep 5 huiswerk. Elk jaar wordt het huiswerk een beetje meer. Op deze manier leren de kinderen plannen: een nuttige stap richting het Voortgezet Onderwijs.

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.