Brede School Ondersteunings Team

Vanaf januari 2015 is de Vossenburcht gestart met een BsOT (Bredeschool Ondersteunings Team). Dit team bestaat uit de directeur, intern begeleider, een ambulant begleider vanuit het samenwerkingsverband, onze schoolmaatschappelijk werkster, Hilda Bruinse, onze sociaal verpleegkundige van de GGD, Margriet Hunik en vanuit het Sociaal Wijkteam Jackie Wijnroks.

Mochten er zorgn zijn bij uw kind, waar u of de school niet direct een oplossing voor heeft, bespreken wij samen met u de hulpvraag in een bijeenkomst van het BsOT op school. Waarom vragen wij u hierbij aanwezig te zijn? U kent uw kind immers het best! Samen gaan we kijken op welke manier de beste hulp geboden kan worden. Soms worden anderen gevraagd aan te schuiven in het gesprek, afhankelijk van de hulpvraag van u en/of uw kind zoals: schoolarts, logopediste, ambulante begeleiding, medewerker activiteitenplein, medewerker buitenschoolse opvang (BSO), overblijf (TSO), etc.

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.