Zorg

Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.

Leerlingvolgsysteem

Om kinderen zo goed mogelijk te volgen, gebruik van het leerlingvolgsysteem. In het leerlingdossier dat we van elk kind bijhouden staan de leerlingbesprekingen, gesprekken, onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens. Dit dossier is vertrouwelijk en voor ouders op verzoek in te zien. De toetsen die we gebruiken, worden op de meeste scholen in Nederland gebruikt, zodat we de resultaten goed kunnen vergelijken.

Hulp bij zorg

Soms neemt een leerling de leerstof niet goed op, ligt het tempo te hoog ligt of doen zich andere problemen in de ontwikkeling voor. Meestal kan de groepsleerkracht, in samenspraak met de intern bgeleider, dit samen met u oplossen. Soms is ook hulp van buiten de klas of school nodig. Samen met de ouders en andere professionals bedenken we een plan om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van uw kind goed kan verlopen. Dit plan wordt gemaakt met het Brede School Ondersteunings Team (BSOT). Om de hulp te coördineren is Ilse Ahoud op de Vossenburcht de intern begeleider.

Begeleiding meerbegaafde kinderen

Ook leerlingen die voor liggen in hun ontwikkeling, krijgen speciale aandacht op  De Vossenburcht. Onze methodes bieden de mogelijkheid om te compacten zodat deze leerlingen tijd overhouden voor de verdiepende/verrijkende oefenstof in de eigen groep. Voor sommige leerlingen is dit niet voldoende. Zij gaan dan één middag in de week naar de Plusgroep. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof en opdrachten waaraan ze zelfstandig of juist in groepjes aan mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. 

Overige begeleiding

Ook in andere situaties biedt ons zorgteam ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van kinderen met leesproblemen of het maken van aangepaste programma's. Ook leerlingen met een handicap/leerachterstand zijn van harte welkom op basisschool De Vossenburcht. We richten ons hierbij op. In overleg met ouders bespreken we de mogelijkheden op onze school. 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.