Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De leerlingen van onze school komen veelal van verschillende peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Met basisschool "De Klumpert", peuterspeelzalen "Het Paradijs" en "Het Kasteel" is er een samenwerkingsverband voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Op Peuterspeelzaal "Het Paradijs" wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen die met een (taal)achterstand binnen komen. Na hun tijd in de speelzaal gaan zij meestal door naar een van de twee basisscholen in Hatert. Basisschool Vossenburcht wil zoveel mogelijk de ontwikkeling van deze kinderen blijven stimuleren. Wij volgen een vaststaande procedure voor alle nieuwe kleuters betreft de overdracht middels 'Alle Kinderen In Beeld' (AKIB) en zullen het onderwijsaanbod steeds aan de individuele behoefte van de leerlingen aanpassen.

Heeft uw kind een VVE-indicatie en wil u meer informatie over wat dat inhoudt, klikt u dan hier. Uiteraard kunt u ook altijd bij de leerkracht van uw kind terecht of bij onze VVE-coördinator Nina Windemuller.