Visie

Onze leerlingen mogen zichzelf zijn. Zij hebben zelfvertrouwen en kunnen zich breed ontwikkelen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Zij stralen, zijn energiek en staan positief in het leven.

 

Daarbij streven we er naar het onderstaande te bieden aan onze leerlingen:

- Wij geven onderwijs in een veilig leef- en leerklimaat;

- Wij dragen zorg voor een brede ontwikkeling van onze kinderen;

- Wij geven onderwijs en zorg op maat en gaan uit van de talenten en mogelijkheden van onze kinderen;

- Wij bevorderen bij de kinderen een actieve deelname aan, en betrokkenheid bij elkaar en de wereld om hen heen. Dit leren we hen door op een open en eerlijke manier met elkaar te communiceren;

- Wij bevorderen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen. Daarbij hebben we oog voor lichamelijke beweging, het aanleren van gezond gedrag en het positief stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

We bouwen gezamenlijk aan een school waar kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen zich veilig, prettig en gerespecteerd voelen en zodoende de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Basisschool Vossenburcht is een school waar uw kind zich veilig zal voelen, waar uw kind met plezier naar toe gaat en waar uw kind veel zal leren. Dat vinden we belangrijk en daar streven we naar. We proberen dit te bereiken door het aanbieden van regelmaat, structuur en veel aandacht voor normen en waarden. We vinden het belangrijk dat de leerlingen respect hebben voor elkaar en dat ze elkaar accepteren. We proberen de kinderen begrip op te laten brengen voor de verschillen tussen mensen en hun opvattingen.

We gaan er van uit dat een ieder die bij onze leerlingen betrokken is zich volledig inzet om te voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij werken vanuit het kind. Omdat er grote verschillen zijn tussen de kinderen, geven we onderwijs op maat. Dat betekent dat er extra aandacht dient te zijn voor de kinderen die meer aan kunnen dan het basispakket en dat er tegelijk zorg is voor hen die moeite hebben met het basispakket.

Tenslotte denken wij dat kinderen die lekker in hun vel zitten zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij oog voor voldoende lichamelijke beweging, zijn we bezig met gezond gedrag en stimuleren wij de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.